Teaching Staff

Teaching Staff


Neha Parihar

PRT Coordinator

Radha Gupta

Teacher

Upendra Sikarwar

Teacher

Ruby Gupta

Teacher

Bindu Arora

Teacher

Priyanka Badal

Teacher

SANGAM SHARMA

Principal

MUSHKAN SHIVHARE

VARSHA SHARMA

SHIWANI VIDWANS

PRIYANKA VYAS

SAMRADHHI KANADE

SONALI SIKARWAR

Aruna Kushwah

BARKHA GARG

PRAVEEN

NEETESH BHARDWAJ

HEMANT NIMB

RAHUL MAHORE